ThS.Phạm Thị Phượng

phuong

  Họ tên: Phạm Thị Phượng

Chức vụ hiện tại: Giảng viên ngành Quản trị Kinh doanh du lịch

Ngày/tháng/năm sinh: 25/7/1988

Contact: Phuong.pt@ntu-hn.edu.vn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Câu nói yêu thích: Nếu ước mơ của bạn đủ lớn tất cả sẽ trở thành sự thực