ThS.Trần Giang Huấn

Thạc sỹ Trần Thị Giang Huấn

Tốt nghiệp Thạc sĩ CNTT tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Hiện nay là giảng viên công nghệ Khoa Mỹ thuật ứng dụng Trường Đại học Nguyễn Trãi.