ThS.Trần Giang Huấn

co-huan2

Thạc sỹ Trần Thị Giang Huấn

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, có nhiều năm kinh nghiệm tại các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam