ThS.Phạm Đức Thịnh

thinh

Thạc sỹ Phạm Đức Thịnh

Chuyên viên cao cấp, Công ty Quản lý tài sản, Ngân hàng Nhà nước, Thạc sỹ Tài chính ngân hàng, Học viện Tài chính, Có 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.