ThS.Văn Thu Hương

thu-huong

Thạc sỹ Văn Thu Hương

Chuyên viên cao cấp, VPBank, Thạc sỹ QTKD của Đại học Quốc Gia Hà Nội, có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, quản trị rủi ro