ThS.Doãn Anh Tuấn

doan-anh-tuan

Thạc sỹ Doãn Anh Tuấn

Thạc sỹ Quản lý kinh tế  quốc tế tại Úc. Giám đốc Khối KHDN BaovietBank, Giám đốc Phát triển kinh doanh Khối SME của VPbank,  Giám đốc Chương trình cho vay 1.000 tỷ doanh nghiệp SME của VPbank