ThS.Lê Văn Thân – Chủ nhiệm Khoa MTUD

ThS, Họa sỹ LÊ VĂN THÂN
Phó Hiu trưởng Trường Đi hc Nguyn Trãi
Chủ nhiệm Khoa M thut Ứng dng Trường Đi hc Nguyn Trãi

– Tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật XURICOP (Moscow)
– Trưởng phòng Đào tạo. Ủy viên hội đồng khoa học Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội

Một số tác phẩm tiêu biểu của họa sỹ Lê Thân: 

5f9b7129-1ccc-423a-b722-f70d484b042a

4956d97b-5ffb-46fb-a572-ca388c5a481a

b00b192c-3214-4eac-b4ae-775051b26de8