CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH

 1. Tên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh (Business Administration)
 2. Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh du lịch
 3. Trình độ đào tạo: Đại học (Bachelor)
 4. Chuẩn về kiến thức:

Xuất phát từ việc xác định mục tiêu tổng quát của ngành đào tạo “Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành” là phải: Cung ứng cho ngành kinh tế du lịch nói riêng và các ngành kinh tế – xã hội của đất nước nói chung một nguồn nhân lực có chất lượng cao ở bậc đại học cả về lý thuyết và năng lực thực hành thuộc lĩnh vực Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Vì vậy, hệ thống kiến thức chuyên môn được trang bị cho sinh viên theo học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành bao gồm:

– Hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế;

– Hệ thống kiến thức cơ bản về pháp luật kinh tế;

– Hệ thống kiến thức hiện đại và chuyên sâu về Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành bao gồm: Quản trị khách sạn – Nhà hàng du lịch, Quản trị lữ hành, Quản trị điểm đến du lịch, Quản trị các sự kiện du lịch, Quản trị Doanh nghiệp du lịch, Quản trị các dịch vụ bổ sung trong du lịch.

– Hệ thống kiến thức chuyên sau và hiện đại về nghiệp vụ kinh doanh các ngành – nghề du lịch chủ yếu như: Nghiệp vụ kinh doanh khách sạn – Nhà hàng du lịch, Nghiệp vụ kinh doanh lữ hành, Nghiệp vụ Marketing du lịch, Nghiệp vụ tổ chức các sự kiện du lịch…

Tất cả các kiến thức chuyên môn được trang bị trên đây kết nối thành một chuỗi kiến thức liên hoàn và bổ trợ cho nhau từ kiến thức cơ sở của ngành học đến kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành để đào tạo ra những cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có chất lượng đáp ứng nhu cầu của ngành du lịch nói riêng và cho nền kinh tế – xã hội của đất nước nói chung trong tầm nhìn 2030.

 1. Chuẩn về kỹ năng
  • Kỹ năng “cứng” (Hard skills)

– Thao tác thành thạo những nghiệp vụ chuyên môn cơ bản về quản trị kinh doanh như: Quản trị chiến lược; Quản trị nhân lực; Quản trị tác nghiệp; Quản trị tài chính; Quản trị marketing; Quản trị rủi ro; Hệ thống thông tin quản trị; Quản trị dự án; Quản trị chất lượng.

– Hiểu, biết, vận dụng các quy định luật pháp trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh du lịch trong giải quyết công việc được giao hiệu quả, đúng pháp luật.

– Giao tiếp, đọc, hiểu, viết tiếng Anh tốt, có khả năng sử dụng tiếng Anh trong chuyên môn, đạt trình độ tiếng Anh IELTS từ 5.0 trở lên.

– Thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Word, Excel, PowerPoint); sử dụng được các phần mềm tin học trong quản trị kinh doanh.

– Có khả năng làm việc độc lập; Sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao,

– Đủ sức khỏe để chịu áp lực cao trong công việc.

 • Kỹ năng “mềm” (Soft skills)

– Có tư duy logic, sáng tạo dám nghĩ, dám làm, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Có khả năng xây dựng kế hoạch và sử dụng thời gian, các nguồn lực. Biết lựa chọn những công việc cần ưu tiên và khả năng tổ chức thực hiện một cách khoa học, hiệu quả.

– Có khả năng tổ chức thành thạo các sinh hoạt chuyên môn, thảo luận, thuyết phục, tôn trọng, trợ giúp, chia sẻ, chung sức với các thành viên trong và ngoài đơn vị. Có năng lực tổ chức và điều hành hoạt động nhóm làm việc hiệu quả sẵn sàng hợp tác trong công việc và thiết lập các mối quan hệ công việc với đồng nghiệp và khách hàng.

Có khả năng vận dụng được kỹ năng tổng hợp trong giao tiếp như: Lắng nghe, đàm phán, đặt câu hỏi, thuyết trình, xử lý các phản hồi của khách hàng và giao tiếp qua điện thoại.

– Có khả năng kết hợp giữa kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng “mềm” trong giải quyết công việc được giao đạt hiệu quả cao.

 1. Chuẩn về thái độ

Sinh viên tốt nghiệp có:

 • Phẩm chất đạo đức cá nhân tốt như: Tự tin không chỉ trong công việc liên quan đến kinh tế, quản trị kinh doanh, linh hoạt trong việc tìm các giải pháp trong và ngoài chuyên môn, đương đầu với rủi ro, nhiệt tình, say mê, sáng tạo, tinh thần tự tôn, hiểu biết văn hóa và có khát vọng vươn lên để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia cao cấp.
 • Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: Trung thực, cẩn thận, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tự giác phát triển sản phẩm sáng tạo v.v…

–             Phẩm chất đạo đức xã hội như: Chấp hành các qui định của nhà nước và pháp luật, sống và làm việc có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, trân trọng các giá trị đạo đức của dân tộc, hiểu biết vai trò của ngành quản trị kinh doanh trong cộng đồng để nâng cao giá trị của cuộc sống.

 1. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có thể làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch như: Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, Doanh nghiệp kinh doanh khách sạn – nhà hàng, Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch, Doanh nghiệp tổ chức các sự kiện du lịch, Doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực quảng cáo du lịch, Doanh nghiệp kinh doanh điểm đến du lịch, Doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ bổ sung ngành du lịch.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành còn có thể đảm nhận các công việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các cơ quan truyền thông như báo, tạp chí, đài phát thanh, đài truyền hình và làm việc trực tiếp ở những công việc cụ thể của khách sạn, nhà hàng, đại lý du lịch và lữ hành, cửa hàng bán các sản phẩm cho khách du lịch.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành còn có thể đảm nhận công việc tại các tổ chức hợp tác quốc tế về du lịch trong và ngoài nước.