CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH KIẾN TRÚC

  1. Tên ngành đào tạo: Kiến trúc
  2. Trình độ đào tạo: Đại học (Bachelor)
  3. Về kiến thức: Đào tạo các kiến trúc sư có trình độ chuyên môn lý luận, sáng tạo, đặc biệt chú trọng kỹ năng thực hành kết hợp khoa học công nghệ và khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tế sáng tạo các công trình kiến trúc – xây dựng của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội, các loại hình doanh nghiệp; Có khả năng hội nhập khu vực và quốc tế; có trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin cần thiết phục vụ công tác chuyên môn.
  4. Kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Đào tạo các Kiến trúc sư có:

+ Kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch, kỹ năng sáng tác và thể hiện.

+ Khả năng thuyết trình, đàm phán, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

+ Trình độ ngoại ngữ và tin học đảm bảo hoạt động chuyên môn nghề nghiệp.

+ Phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, sức khoẻ tốt…

+ Thái độ nghiêm túc và cầu thị trong công việc.

  1. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

+ Sau khi Tốt nghiệp kiến trúc sư tại Đại học Nguyễn Trãi Hà Nội, người học sẽ được trang bị đủ những kiến thức, kỹ năng nghề cần thiết để có thể hành nghề ngay ở môi trường thực tế.

+ Làm việc tại các công ty tư vấn kiến trúc và xây dựng; tham gia hoặc mở các văn phòng tư vấn riêng, làm việc trong các cơ quan quản lý các cấp, các cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ và các cơ sở đào tạo về kiến trúc  xây dựng; có khả năng tiếp tục học cao học và nghiên cứu sinh trong nước và ngoài nước.

+ Có năng lực tự nghiên cứu chuyên sâu để nâng cao năng lực thiết kế các công trình kiến trúc dân dụng, công nghiệp, kiến trúc nội thất và quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn.

+ Làm các công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng, tại các công trình và đơn vị sản xuất trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng.

+ Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến ngành kiến trúc, quy hoạch và  xây dựng đô thị.

+ Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về chuyên ngành kiến trúc ở các Viện nghiên cứu, các trung  tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.

+ Giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng.

  1. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

–  Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn về Kiến trúc trong và ngoài nước.

–  Đủ trình độ và kỹ năng để học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.

–  Đủ năng lực đăng ký học bậc sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) của các chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại các trường trong và ngoài nước