CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

  1. Tên ngành đào tạo: Quan hệ công chúng
  2. Trình độ đào tạo: Đại học (Bachelor)
  3. Chuẩn về kiến thức

Quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng cùng với sự qqchuyên môn hóa, phân công lao động ở Việt Nam đang đặt ra nhu cầu cấp thiết đối với phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là yêu cầu đào tạo và phát triển một đội ngũ lao động trẻ có kiến thức và hiểu biết vững vàng về lĩnh vực QHCC, có khả năng xử lý thông tin, khả năng ngoại ngữ cũng như được trang bị các kỹ năng về QHCC chuyên nghiệp để có thể đảm đương một cách hiệu quả các vị trí mà xã hội đặt ra trong quá trình hội nhập.

Đứng trước yêu cầu đó, chương trình đào tạo cử nhân ngành QHCC được thiết kế theo mô hình ngành chính phụ, trong đó ngành chính QHCC nhằm cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức cơ bản và có hệ thống, bài bản về lĩnh vực quan hệ công chúng. Cử nhân ngành QHCC sẽ được trang bị kiến thức liên ngành và mối liên hệ giữa bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội với ngành QHCC. Sinh viên tốt nghiệp ngành QHCC trường ĐH Nguyễn Trãi còn được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về QHCC và các kỹ năng hành nghề QHCC, các tri thức về truyền thông, các phương tiện truyền thông và cách sử dụng các phương tiện này trong hoạt động QHCC.

  1. Chuẩn về kỹ năng
  2. Kỹ năng nghề nghiệp

Về kỹ năng, cử nhân ngành QHCC sẽ có kỹ năng xây dựng, duy trì phát triển quan hệ giữa tổ chức với các nhóm công chúng; tổ chức và lập các kế hoạch truyền thông, quản lý khủng hoảng; kỹ năng viết, biên tập và xuất bản các thông cáo báo chí, các sản phẩm truyền thông khác dưới các loại hình in ấn phát thanh, truyền hình, mạng điện tử và kỹ năng quan hệ với báo chí; có kỹ năng quản lý và tư vấn xây dựng chiến lược QHCC; có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình; có kỹ năng đánh giá hiệu quả các hoạt động QHCC.

4.2. Kỹ năng “mềm” (soft skills)

Chương trình đào tạo ngành QHCC cũng sẽ chú trọng nâng cao năng lực sinh viên về khả năng tư duy chiến lược và tiếp thu kiến thức mới, cập nhật; có khả năng sáng tạo, năng động và dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc khác nhau; có khả năng giao tiếp, tháo vát và làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Đồng thời với kinh nghiệm và thế mạnh về đào tạo ngoại ngữ, tin học, giao tiếp truyền thông của Đại học Nguyễn Trãi, ngành phụ Ngoại ngữ và truyền thông đại chúng sẽ rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp để giúp họ sau khi tốt nghiệp có thể chủ động sử dụng tốt ngoại ngữ trong các vị trí công tác thực tế.

  1. Chuẩn về thái độ/phẩm chất

Cử nhân ngành QHCC cũng sẽ được rèn luyện về tác phong làm việc, thái độ đúng đắn đối với ngành học cũng như việc rèn luyện những kỹ năng phục vụ cho hoạt động chuyên môn trong tương lai cũng như có thái độ đúng đắn về QHCC và nguyên tắc hành nghề QHCC.

  1. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Những vị trí mà các cử nhân QHCC có thể đảm nhận khá đa dạng, bao gồm: vị trí cán bộ tác nghiệp, xây dựng chính sách PR, tiến hành Tổ chức sự kiện… tại các phòng PR (quan hệ công chúng) của các cơ quan doanh nghiệp; vị trí nhà truyền thông làm việc tại các tổ chức Truyền thông, báo, đài; hoặc cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy tại các cơ quan nghiên cứu, các trường Đại học và Cao đẳng.

            Chuyên viên PR: Làm các công việc như phụ trách quan hệ báo chí, quan hệ cộng đồng, tổ chức sự kiện, tổ chức truyền thông nội bộ… tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, các tổ chức kinh tế, quốc tế và các tổ chức xã hội, phi chính phủ….

            Phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo, tạp chí, hãng thông tấn, đài phát thanh, đài truyền hình và các kênh truyền thông…

Chuyên viên phân tích và tư vấn quan hệ công chúng: Đảm nhận các công việc như trợ lí phân tích và lập báo cáo về môi trường truyền thông đối nội và đối ngoại của đơn vị; trợ lí xây dựng và thực hiện chiến lược truyền thông trong kinh doanh, phát triển đội ngũ nhân sự, xây dựng và phát triển thương hiệu. Các bạn sẽ làm việc tại các công ty, tổ chức tư vấn quản trị truyền thông doanh nghiệp, các Bộ và Sở, Ban, Ngành liên quan đến truyền thông.

Nghiên cứu và giảng dạy về PR trong các cơ sở giáo dục đại học, tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến truyền thông, quan hệ công chúng, trợ lí giảng dạy; Tương lai có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên cao cấp, nhà quản lí trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu về truyền thông và quan hệ công chúng.

  1. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

– Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn về Quan hệ công chúng trong và ngoài nước.

–  Đủ trình độ và kỹ năng để học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.

–  Đủ năng lực đăng ký học bậc sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) của các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng tại các trường  trong và ngoài nước.