CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

 1. Tên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh (Business Administration)
 2. Trình độ đào tạo: Đại học (Bachelor)
 3. Chuẩn về kiến thức:

– Vận dụng thành thạo khối kiến thức toán, khoa học tự nhiên và kiến thức cơ bản của nhóm ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh vào giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.

– Áp dụng vững vàng các kiến thức cơ bản trong quản trị kinh doanh như: quản trị chiến lược, nhân lực, marketing, tài chính – kế toán… để phân tích, đánh giá tình hình thị trường; tham gia đề xuất, và thực hiện các kế hoạch: kinh doanh và marketing, nhân sự, tài chính của doanh nghiệp

– Phân tích, đánh giá và vận dụng vào thực tiễn các kiến thức đã học liên quan đến quản trị, văn hóa doanh nghiệp, hành vi của tổ chức; đàm phán và giải quyết các xung đột nghề nghiệp… để có thể khởi nghiệp và quản trị tốt một doanh nghiệp trong môi trường trong nước và quốc tế.

 1. Chuẩn về kỹ năng
  • Kỹ năng “cứng” (Hard skills)

– Thao tác thành thạo những nghiệp vụ chuyên môn cơ bản về quản trị kinh doanh như: Quản trị chiến lược; Quản trị nhân lực; Quản trị tác nghiệp; Quản trị tài chính; Quản trị marketing; Quản trị rủi ro; Hệ thống thông tin quản trị; Quản trị dự án; Quản trị chất lượng.

– Hiểu, biết, vận dụng các quy định luật pháp trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh trong giải quyết công việc được giao hiệu quả, đúng pháp luật.

– Giao tiếp, đọc, hiểu, viết tiếng Anh tốt, có khả năng sử dụng tiếng Anh trong chuyên môn, đạt trình độ tiếng Anh IELTS từ 5.0 trở lên.

– Thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Word, Excel, PowerPoint); sử dụng được các phần mềm tin học trong quản trị kinh doanh.

– Có khả năng làm việc độc lập; Sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao,

– Đủ sức khỏe để chịu áp lực cao trong công việc.

 • Kỹ năng “mềm” (Soft skills)

– Có tư duy logic, sáng tạo dám nghĩ, dám làm, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Có khả năng xây dựng kế hoạch và sử dụng thời gian, các nguồn lực. Biết lựa chọn những công việc cần ưu tiên và khả năng tổ chức thực hiện một cách khoa học, hiệu quả.

– Có khả năng tổ chức thành thạo các sinh hoạt chuyên môn, thảo luận, thuyết phục, tôn trọng, trợ giúp, chia sẻ, chung sức với các thành viên trong và ngoài đơn vị. Có năng lực tổ chức và điều hành hoạt động nhóm làm việc hiệu quả sẵn sàng hợp tác trong công việc và thiết lập các mối quan hệ công việc với đồng nghiệp và khách hàng.

Có khả năng vận dụng được kỹ năng tổng hợp trong giao tiếp như: Lắng nghe, đàm phán, đặt câu hỏi, thuyết trình, xử lý các phản hồi của khách hàng và giao tiếp qua điện thoại.

– Có khả năng kết hợp giữa kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng “mềm” trong giải quyết công việc được giao đạt hiệu quả cao.

 1. Chuẩn về thái độ

Sinh viên tốt nghiệp có:

 • Phẩm chất đạo đức cá nhân tốt như: Tự tin không chỉ trong công việc liên quan đến kinh tế, quản trị kinh doanh, linh hoạt trong việc tìm các giải pháp trong và ngoài chuyên môn, đương đầu với rủi ro, nhiệt tình, say mê, sáng tạo, tinh thần tự tôn, hiểu biết văn hóa và có khát vọng vươn lên để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia cao cấp.
 • Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: Trung thực, cẩn thận, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tự giác phát triển sản phẩm sáng tạo v.v…

–             Phẩm chất đạo đức xã hội như: Chấp hành các qui định của nhà nước và pháp luật, sống và làm việc có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, trân trọng các giá trị đạo đức của dân tộc, hiểu biết vai trò của ngành quản trị kinh doanh trong cộng đồng để nâng cao giá trị của cuộc sống.

 1. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực quản lý, điều hành để đảm nhiệm các vị trí công tác tại các cơ quan quản lý Nhà nước về Kinh doanh, các Viện nghiên cứu, các cơ sở kinh doanh trong và ngoài nước.

 1. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

–  Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn về Quản trị kinh doanh trong và ngoài nước.

–  Đủ trình độ và kỹ năng để học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.

–  Đủ năng lực đăng ký học bậc sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) của các chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại các trường trong và ngoài nước

 1. Các trương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo như:
 • Đại học FHM (Cộng hòa liên bang Đức), Đại học tổng hợp Honolulu (Mỹ), Challenger Tafe (Australia), Sunderland (Vương Quốc Anh), Đại học Rizal System (Phillipiness)…
 • Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo.
 • Chuẩn đầu ra của một số trường Đại học của Việt Nam.