CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

 1. Tên ngành đào tạo: Thiết kế đồ họa
 2. Trình độ đào tạo: Đại học (Bachelor)
 3. Chuẩn về kiến thức:

1.1.    Kiến thức chuyên môn:

– Người học được trang bị những kiến thức chung về giáo dục đại cương, những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Công sản Việt nam  trong khung chương trình dành cho khối các ngành khoa học xã hội nhân văn và nghệ thuật;

– Nắm vững các kiến thức cơ bản về mỹ thuật cơ sở, kiến thức chuyên sâu về ngành Thiết kế Đồ họa. Nắm vững ngôn ngữ tạo hình, nguyên lý thẩm mỹ, quy trình, kỹ thuật phương pháp thiết kế các sản phẩm đồ họa thuộc lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng.

1.2.  Năng lực nghề nghiệp

– Biết ứng dụng các kiến thức về Nghệ thuật thiết kế đã  được trang bị trong quá trình đào tạo vào  thiết kế sản phẩm  thuộc các lĩnh vực  Mỹ thuật ứng dụng;

– Đủ năng lực thiết kế các sản phẩm Đồ họa ứng dụng và các công trình thiết kế nội thất trên cơ sở nắm vững ngôn ngữ tạo hình, quy trình, phương pháp thiết kế sản phẩm đồ họa quảng cáo văn hóa, thương mại; thiết kế Website, nhận diện thương hiệu, tổ chức sự kiện… Nguyên lý, kỹ thuật in ấn Đồ họa;

– Có khả năng tiếp cận về kiến thức, kỹ thuật công nghệ mới và các  thiết bị hiện đại  trong  thiết kế các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng;

– Biết phân  tích, tư vấn, xử  lý kết quả  thực nghiệm và áp dụng kết quả  thực nghiệm  trong  thiết kế Mỹ thuật ứng dụng;

– Biết nhận diện, tổng hợp và giải quyết những vấn đề về thẩm mỹ và ứng dụng các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng;

– Có khả năng độc lập trong nghiên cứu, thể nghiệm các hình thức nghệ thuật và tìm tòi các kỹ thuật mới để thiết kế và sáng tạo, thể hiện các sản phẩm ứng dụng trong đời sống xã hội;

– Đủ năng lực tự học nâng cao trình độ và nghiên cứu thực nghiệm về các công việc thuộc lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng.

 1. Chuẩn về kỹ năng

2.1. Kỹ năng cứng

 1. Người học được trang bi những kiến thức tổng hợp về lý luận, nguyên lý Thiết kế Đồ họa, nhận diện, đánh giá chất lượng thẩm mỹ và ứng dụng sản phẩm đồ họa:

– Có kiến thức chuyên môn, quy trình và phương pháp luận để thiết kế sản phẩm đồ hoạ và nội thất;

– Có khả năng định hướng, phê bình nghệ thuật để nhận xét đánh giá các tác phẩm đồ hoạ và nội thất và vận dụng trong sáng tác sản phẩm đồ hoạ;

– Không ngừng đổi mới, sáng tạo và đáp ứng nhu cầu thực tiễn xã hội về lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng.

 1. Tổ chức sản xuất, quản lý và điều hành dự án

–  Có kiến thức về môi trường, công nghệ và kỹ thuật để có thể tham gia tổ chức sản xuất, quản lý, điều hành dự án đào tạo, thiết kế thi công các sản phẩm, công trình đồ hoạ.

 1. Nghiên cứu khoa học và đào tạo

– Có phương pháp luận và khả năng tư duy, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp trong việc sản xuất và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến thiết kế đồ hoạ;

– Định hướng và bồi dưỡng cho những người có trình độ chuyên môn nhất định để có thể tham gia làm việc thực hiện thi công trong các cơ sở đào tạo, sản xuất các sản phẩm thuộc lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng.

 1. Phân tích và xử lý thông tin

–  Có kỹ năng tra cứu, tìm kiếm thông tin chuyên ngành, phân tích và xử lý thông tin chuyển giao công nghê để thực hiện các nhiệm vụ chuyên ngành.

2.2. Kỹ năng mềm

 1. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình

– Đủ năng lực kỹ năng cơ bản về lập báo cáo bằng các phương tiện khác nhau, trình bày, giải  thích và thuyết phục những nội dung, giải pháp thiết kế và giải pháp thực hiện các ý tưởng thiết kế các sản phẩm đồ hoạ.

 1. Kỹ năng làm việc theo nhóm

– Đủ khả năng làm việc hiệu quả trong các vai trò khác nhau, như tổ chức, quản  lý nhóm để đạt kết quả theo nhóm biết khai thác, gắn kết những sở thích, môi trường sống và trình độ kỹ thuật chuyên môn khác nhau.

 1. Ngoại ngữ, tin học:

– Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và tham khảo tài liệu chuyên ngành. Đạt trình độ tiếng Anh IELTS từ 4.0 trở lên;

– Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và các phần mềm thiết kế chuyên ngành liên quan đến thiết kế đồ hoạ.

 1. Yêu cầu về thái độ:

 – Nắm vững và thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước và các quy định liên quan đến lĩnh vực văn hoá nghệ thuật;

– Có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ và lối sống lành mạnh;

– Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tinh thần làm việc tập thể;

– Thực hiện nghiêm túc luật bản quyền và sở hữu trí tuệ;

– Có ý thức cầu thị, thường xuyên phấn đấu vươn lên nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý và nghiệp vụ. Luôn tìm tòi sáng tạo trong chuyên môn.

 1. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

– Cử nhân chuyên ngành Đồ họa ứng dụng có thể tham gia làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp trong và ngoài nước liên quan đến  lĩnh vực thiết kế đồ họa ứng dụng như in ấn, thiết kế, quảng cáo, trình bày ấn phẩm… Có khả năng sáng tác thiết kế các sản phẩm đồ họa công thương nghiệp và đồ họa văn hóa, đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội. Có khả năng làm việc độc lập hoặc thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết kế đồ hoạ;

– Làm các công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng, tại các sở sản xuất sản phẩm đồ hoạ;

– Làm việc ở các cơ quan quản lý, tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước có liên quan đến ngành thiết kế sản phẩm  mỹ thuật ứng dụng và văn hoá;

– Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về chuyên ngành mỹ thuật ứng dụng ở các Viện nghiên cứu, các trung  tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng;

– Giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trong lĩnh vực mỹ thuật công nghiệp.

 1. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sinh viên ngành Thiết kế nội thất của trường Đại học Nguyễn Trãi sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp:

– Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn về Mỹ thuật ứng dụng trong và ngoài nước;

– Đủ trình độ để học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan;

– Đủ trình độ học bậc sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng tại các trường  trong và ngoài nước.

 1. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo.
 2. Faculty of decorative Arts Silpakorn University – Trường ĐH nghệ thuật Silpakorn Thái Lan.
 3. College of Fine Arts Seọul National University – Trường ĐH quốc gia Seoul Hàn Quốc.
 4. Graphic Design Northumbria University – Trường ĐH Northumbria -Anh Quốc.
 5. Chuẩn đầu ra ngành Mỹ thuật công nghiệp  của một số  Trường đại học ở
 6. Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/04/2010 về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.