Khoa Kiến trúc - Xây dựng môi trường

Ngành kiến trúc là ngành xếp thứ hai trong bảng xếp hạng những ngành nghề sáng tạo nhất. Đây là một ngành được đánh giá cao và có mức lương khủng.  Sau khi ra trường cử nhân ngành kiến trúc có thể đảm nhận các vị trí là nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu, các tổ chức, các trường đại học, cao đẳng.

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành này cũng có thể làm kiến trúc sư thiết kế công trình kiến trúc, thiết kế nội thất hoặc quản lý dự án. Cơ hội việc làm ở ngành này là rất lớn ở thời điểm hiện tại và trong thời gian tới.