Giao lưu văn nghệ Việt – Hàn

Vào ngày 01/08/2017 tới đây, chương trình “GIAO LƯU VĂN NGHỆ VIỆT – HÀN” giữa trường Đại học Nguyễn Trãi và trường Đại học Daejin sẽ diễn ra tại Hội trường Đại học Nguyễn Trãi.

Thời gian: 9h00 ngày 01/08/2017

Địa điểm: Hội trường A – Đại học Nguyễn Trãi – Bắc Từ Liêm – Hà Nội

Thành phần tham dự: Ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Nguyễn Trãi.

Sinh viên trường Đại học Daejin – Hàn Quốc