Giới thiệu mô hình đào tạo

mo_hinh

Từ khi thành lập đến nay, Trường Đại học Nguyễn Trãi đã thực hiện mô hình đào tạo gắn kết cùng doanh nghiệp. Đây là mô hình đào tạo tiên tiến được áp dụng phổ biến tại các nước phát triển.

Theo mô hình này, sinh viên sẽ có cơ hội thực tập, làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp trong suốt quá trình học. Đặc biệt, việc đào tạo sinh viên trở thành những con người toàn diện là mục tiêu cốt lõi của mô hình này. Ngoài kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, thành thạo ngoại ngữ, sinh viên NTU còn được trang bị thêm 15 kỹ năng mềm và kỹ năng hội nhập.

Mô hình đào tạo gắn kết cùng doanh nghiệp của NTU đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có việc làm với thu nhập cao và cơ hội thăng tiến tốt cho tương lai!