Chính sách học bổng thu hút nhân tài năm 2020

Năm 2020, nhằm thu hút học sinh có chất lượng đăng ký tham gia tuyển chọn vào các dự án đào tạo nhân sự cho doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản, Nhà trường xây dựng chính sách “Thu hút nhân tài” dành cho học sinh Trường THPT trên cả nước xét tuyển vào NTU, cụ thể như sau:

  1. Học bổng 50% học phí toàn khóa, trị giá 44.100.000đ
Số lượngĐiều kiện

100 suất

–  Thí sinh có tổng điểm thi THPT của tổ hợp 03 môn xét tương ứng với từng ngành xét tuyển đạt 21 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên); hoặc

–  Thí sinh có tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của tổ hợp 03 môn xét tương ứng với từng ngành xét tuyển đạt 27 điểm trở lên.

  1. Học bổng đầu vào cho thí sinh có kết quả cao trong kỳ thi đánh giá năng lực
Số lượngMức học bổngĐiều kiện
100 suất15.000.000đThí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực từ 91 điểm trở lên
150 suất10.000.000đThí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực từ 81 điểm trở lên
200 suất5.000.000đThí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực từ 70 điểm trở lên

Học bổng được trừ trực tiếp vào học phí các kỳ, mỗi kỳ được khấu trừ  5.000.000đ

  1. Học bổng dành cho học sinh các trường THPT là đối tác của NTU
Mức học bổng Điều kiện
100% học phí năm cuối–  Sinh viên cam kết ở lại trường làm việc tối thiểu 2 năm. Trường hợp sinh viên tự ý nghỉ việc trước thời hạn cam kết, sinh viên có trách nhiệm hoàn lại cho Nhà trường toàn bộ học phí của năm cuối.
50% học phí năm cuốiSinh viên không cam kết ở lại trường làm việc.
  1. Học bổng dành cho các ngành học ưu tiên       
Mức học bổngĐiều kiện

50% học phí 2 năm đầu

Học bổng được áp dụng cho sinh viên lựa chọn các ngành đào tạo:

–  Thiết kế đồ họa

–  Thiết kế nột thất

–  Kiến trúc

–  Tài chính Ngân hàng

–  Kế toán

–  Quan hệ công chúng

  1. Học bổng miễn chi phí chương trình Internship tại Nhật Bản, Singapore
Số lượngĐiều kiện

150 suất

Là sinh viên K20 của NTU và trúng tuyển chương trình thực tập hưởng lương tại Nhật Bản
  1. Ghi chú

– Sinh viên không được hưởng đồng thời một lúc nhiều chính sách học bổng mà chỉ được chọn chính sách học bổng có giá trị cao nhất

– Trừ học kỳ I, các học kỳ tiếp theo để duy trì học bổng, sinh viên phải đạt kết quả  đánh giá rèn luyện cuối kỳ đạt từ loại khá trở lên

– Học bổng không được quy đổi ra tiền mặt mà sẽ trừ trực tiếp vào học phí các kỳ học theo quy định của NTU

– Đối với các trường hợp nghỉ học, bảo lưu, chuyển trường, phải hoàn trả lại cho Nhà trường 100% giá trị học bổng đã được cấp.

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                       (Đã ký)

                                                                                          Nguyễn Tiến Luận