Hội thảo “Đối mới phương pháp giảng dạy trong đào tạo ứng dụng tại NTU”.

Đại học Nguyễn Trãi tổ chức:

Hội thảo “Đối mới phương pháp giảng dạy trong đào tạo ứng dụng tại NTU”

Địa điểm: Phòng họp 102C

Thời gian: 9h00 ngày 26/1/2018.

——————————————–