Kế toán

Trong bất kỳ quốc gia nào, ở các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế…kế toán bao giờ cũng có vị trí đặc biệt quan trọng. Công tác kế toán ở các doanh nghiệp Việt Nam là bộ phận không thể thiếu ở tất cả các đơn vị tổ chức. Vì vậy, kế toán luôn là nghề cần rất nhiều nhân lực, vô hình chung ngành kế toán cũng có sức hút đặc biệt đối với các bạn sinh viên.

1.KẾ TOÁN LÀ GÌ?​

Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân…Đây là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Từ quản lý ở phạm vi từng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp cho đến quản lý ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế.

2. HỌC NGÀNH KẾ TOÁN SẼ HỌC GÌ?​

  • Học kiến thức về khung pháp lý của kế toán kiểm toán, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế
  • Các quy định về đạo đức nghề nghiệp của kế toán kiểm toán;
  • Kiến thức về thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua các nghiệp vụ của kế toán
  • Trang bị kỹ năng khác: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng quản lý thời gian…
  • Các môn học phục vụ đắc lực cho nghề nghiệp: Nhập môn tài chính tiền tệ, Nguyên lý kế toán, Ứng dụng tin học trong kinh doanh, Phân tích báo cáo tài chính, Lập và trình bày báo cáo tài chính, Thuế, Kế toán công ty chứng khoán,…

3. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TẠI NTU

– Đào tạo 30% lý thuyết trực tiếp tại trường Đại học Nguyễn Trãi và Hướng dẫn thực hành trên các phần mềm kế toán: Misa, G9…đóng vai các kế toán: Kế toán trưởng, kế toán lương, kế toán tài sản,..ngay từ năm thứ nhất.

– Thực hành 70% trong doanh nghiệp với sự hướng dẫn tận tình của giảng viên và lãnh đạo doanh nghiệp.

– Sơ kết theo từng kỳ kết quả học tập và kết quả trải nghiệm để đánh giá chất lượng đào tạo và ứng dụng.

4. KỸ NĂNG MỀM, NGOẠI NGỮ

  • Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng quản lý thời gian
  • Ngoại ngữ: NTU chọn TOEIC là chuẩn tiếng Anh quốc tế trong đào tạo vì bản chất TOEIC ra đời nhằm phục vụ cho Môi trường quản trị kinh doanh.

 5. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Nhân viên Kiểm toán

– Nhân viên phân tích ngân sách

– Kế toán tài chính

– Kế toán quản trị

– Kế toán thuế

– Kế toán môi trường

– Kế toán pháp lý

– Chuyên gia kế toán quốc tế