Ngôn ngữ Anh

_MG_9289

Hiện nay, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ thông dụng trên toàn thế giới cũng như khu vực, thành thạo tiếng Anh là một lợi thế vô cùng lớn để cạnh tranh trong lĩnh vực nghề nghiệp

Tiếng Anh hiện đã trở thành ngôn ngữ thông dụng trên thế giới cũng như trong khu vực. Dựa trên thế mạnh và kinh nghiệm đào tạo của mình, Đại học Nguyễn Trãi xây dựng chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh với sự kết hợp lồng ghép kiến thức về Ngôn ngữ Anh nói chung với một chuyên môn sâu về tiếng Anh Thương mại hoặc tiếng Anh Công nghệ thông tin (CNTT).

Với sự linh hoạt, đổi mới trong cách xây dựng nội dung và chương trình giảng dạy, sinh viên Đại học Nguyễn Trãi rất tự tin với vốn tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành đáp ứng được yêu cầu khắt khe của nhà tuyển dụng.