Họa sĩ Nguyễn Gia Bình – Trưởng ngành Đồ họa

Họa sỹ Nguyễn Gia Bình

Chức vụ hiện tại: Trưởng ngành Đồ họa Khoa Mỹ thuật Ứng dụng Trường Đại học Nguyễn Trãi

Nguyên chủ nhiệm khoa Đồ họa, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Ngày/tháng/năm sinh: 1/9/1955

Email: giabinhdohoa@gmail.com

Có nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng như Đồ họa truyền thông đa phương tiện; Phương pháp xử lý hình ảnh trong thiết kế đồ họa; Khai thác khả năng của kỹ thuật in khắc lõm …Bên cạnh đó, thầy Bình còn tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy, chương trình khung ngành đồ họa của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Các giải thưởng tiêu biểu:

  • Giải Nhất cuộc thi mẫu áp phích toàn quốc về đề tài “Kế hoạch hóa gia đình” – 1997
  • Giải Nhất cuộc thi thiết kế “Logo Kho bạc Nhà nước Việt Nam” – 1998
  • Huy chương Đồng cuộc thi Sách đẹp toàn quốc, tác phẩm “ Lịch sử Bưu điện” – Nhà xuất bản Bưu điện ấn hành – 1999
  • Huy chương Bạc cuộc thi Sách đẹp toàn quốc. Tác phẩm “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Nhà xuất bản Bưu điện ấn hành – 2000
  • Các tác phẩm lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam: Áp phích “Phát triển nhanh đàn vịt”

Có nhiều tác phẩm thiết kế đồ họa được xuất bản, phát hành.

Tham gia nhiều triển lãm trong nước và quốc tế do Hội Mỹ thuật Việt Nam, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức.