PGS.NGND.Lê Thanh

le-thanh

PGS.NGND.Lê Thanh

Trưởng ngành Thiết kế nội thất trường Đại học Nguyễn Trãi

– Được coi là người đầu tiên đặt nền móng cho ngành Trang trí nội thất Việt Nam
– Người thành lập khoa Trang trí nội ngoại thất Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
– Tham gia thiết kế nhiều công trình trọng điểm như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nhà khách quốc tế của Lăng; Bảo tàng Hồ Chí Minh; Bảo tàng Cách mạng …
– Huân chương lao động sáng tạo nghệ thuật; Huân chương vì sự nghiệp giáo dục; Huy chương vì sự nghiệp Mỹ thuật …