PGS. TS. Dương Xuân Sơn – Chủ nhiệm Khoa

infonet__son_1

Họ và tên: Dương Xuân Sơn

Ngày sinh: 27/12/1954

Học hàm: Phó Giáo sư

Học vị: Tiến sỹ

Tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí truyền thông tại Belarutxia, Liên Xô (năm 1985), bảo vệ Luận án Tiến sỹ tại Belarutxia, Liên Xô (năm 1990) và được phong hàm Phó Giáo sư (năm 2003), PGS. TS. Dương Xuân Sơn đã có những đóng góp to lớn cho nền giáo dục Đại học Việt Nam.

Ông từng có nhiều năm tham gia công tác giảng dạy bộ môn Báo chí và Truyền thông tại Trường Đại học Tổng hợp (nay là Đại học KHXH&NV). Năm 2016, ông chính thức trở thành giảng viên cơ hữu của Khoa Truyền thông – Quan hệ công chúng thuộc Trường Đại học Nguyễn Trãi.

Bên cạnh đó, ông còn là tác giả của nhiều bài báo khoa học, cùng nhiều giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo…phục vụ cho công tác giảng dạy bộ môn Báo chí truyền thông.