PGS.TS Trịnh Thị Minh Đức

anh4

Họ và tên: Trịnh Thị Minh Đức

Ngày sinh: 17/12/1948

Học hàm: Phó Giáo sư

Học vị: Tiến sỹ

PGS.TS Trịnh Thị Minh Đức tham gia giảng dạy tại Khoa Truyền thông & Phát triển Trường Đại học Nguyễn Trãi từ năm 2016. Bà từng tốt nghiệp cử nhân ngành Lịch sử tại Liên Xô (cũ) và nhận bằng Tiến sỹ chuyên ngành Lịch sử tại Viện Khảo cổ học Việt Nam.

Trước khi giảng dạy tại Trường Đại học Nguyễn Trãi, PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức đã từng giữ chức vụ Chủ nhiệm Khoa Sau đại học tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.