Phó Tiến sỹ Trịnh Thị Hoa – Chủ nhiệm Khoa

Họ và tên: Trịnh Thị Hoa

Ngày sinh: 12/06/1954

Học vị: Phó tiến sỹ

Giảng viên Trịnh Thị Hoa là một trong những giảng viên cốt cán của Khoa Kế toán Trường Đại học Nguyễn Trãi. Bà từng nhận bằng Phó Tiến sỹ tại Đại học Kinh tế quốc dân Kiev, Ucraina, Liên Xô cũ.

Bà từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong lĩnh vực Kế toán như: Phụ trách phòng Kế toán tại Công ty Bảo hiểm Việt Nam thuộc Bộ tài chính (từ năm 1976-1986); Nghiên cứu tài chính tại Viện nghiên cứu tài chính – Bộ tài chính (từ năm 1990-1992); Phụ trách phòng Quản lý khoa học tại Trung tâm nghiên cứu BHXH – BHXH Việt Nam (từ năm 1996-2007).

Bên cạnh đó, bà còn tham gia viết sách “Lịch sử tài chính Việt Nam” và “Từ điển thuật ngữ tài chính”; Tác giả của nhiều bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước; Tác giả của nhiều chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Đồng thời bà còn có nhiều năm kinh nghiệm trong việc hướng dẫn nghiên cứu sinh và phản biện các Luận văn Tiến sỹ tại Học viện Tài chính và Đại học Kinh tế quốc dân.