Quản trị kinh doanh

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH

Tên chương trình: Quản trị kinh doanh tổng hợp

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

Hệ đào tạo: Chính quy, tập trung

Bằng cấp: Cử nhân

1. Mục tiêu đào tạo chung

1.1. Về kiến thức:

Sinh viên tốt nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và ý thức cộng đồng; có sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức về kinh tế- xã hội, quản trị kinh doanh, những kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới. Sinh viên tốt nghiệp có năng lực làm việc tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

1.2. Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng độc lập giải quyết những vấn đề của doanh nghiệp khi tham gia vào hoạt động kinh doanh; Hoạch định chiến lược kinh doanh; Tổ chức xây dựng & thực hiện chiến lược kinh doanh; lựa chọn thị trường; quản trị tác nghiệp, marketing, tài chính…; Được hoàn thiện các kỹ năng: Thuyết trình và đàm phán, kỹ năng làm việc nhóm; Có trình độ ngoại ngữ và tin học phù hợp với chuyên ngành đào tạo, đủ để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và đáp ứng chuẩn đầu ra của Nhà trường.

1.3. Về khả năng công tác:

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực làm việc tại các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty kiểm toán, các ngân hàng, các tổ chức tài chính, các hiệp hội ngành nghề cũng như các tổ chức nghiên cứu chuyên sâu về kinh doanh, giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học khối Kinh tế và có khả năng học tiếp sau đại học để lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ.

2. Thời gian đào tạo: Từ 3-4 năm.

3. Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp THPT, tham dự kỳ thi đại học đạt tiêu chuẩn theo quy chế tuyển sinh của năm học dự thi.

4. Thang điểm:

Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ để tính trung bình chung học kỳ và trung bình chung tích luỹ.

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Chuẩn về kiến thức :

Áp dụng vững vàng các kiến thức cơ bản trong quản trị kinh doanh như: quản trị chiến lược, nhân lực, marketing, tài chính, kế toán… để phân tích, đánh giá tình hình thị trường; tham gia đề xuất, và thực hiện các kế hoạch: kinh doanh và marketing, nhân sự, tài chính của doanh nghiệp.

Phân tích, đánh giá và vận dụng vào thực tiễn các kiến thức đã học liên quan đến quản trị, văn hóa doanh nghiệp, hành vi của tổ chức; đàm phán và giải quyết các xung đột nghề nghiệp… để có thể khởi nghiệp và quản trị tốt một doanh nghiệp.

2. Chuẩn về kỹ năng:

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

Thao tác thành thạo những nghiệp vụ chuyên môn cơ bản về quản trị kinh doanh như: Quản trị chiến lược; Quản trị nhân lực; Quản trị tác nghiệp; Quản trị tài chính; Quản trị marketing; Quản trị rủi ro; Hệ thống thông tin quản trị; Quản trị dự án; Quản trị chất lượng.

Biết cách tìm kiếm, hình thành ý tưởng kinh doanh, thành lập một doanh nghiệp cụ thể; biết cách huy động nguồn lực và tối ưu hóa nguồn lực khan hiếm; nắm chắc được quy trình bán hàng; biết cách lập kế hoạch kinh doanh; biết cách đàm phám kinh doanh và thương thảo hợp đồng; biết cách quản trị bán hàng và quan hệ khách hàng; biết cách quảng bá và quản trị thương hiệu; biết cách quản trị nguồn lực và điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả…

Hiểu, biết, vận dụng các quy định luật pháp trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh trong giải quyết công việc được giao hiệu quả, đúng pháp luật.

Giao tiếp, đọc, hiểu, viết tiếng Anh tốt, có khả năng sử dụng tiếng Anh trong chuyên môn, đạt trình độ tiếng Anh IELTS từ 4.5 trở lên.

Thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Word, Excel, PowerPoint); sử dụng được các phần mềm tin học trong quản trị kinh doanh.

Có khả năng làm việc độc lập; sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao.

Đủ sức khỏe để chịu áp lực cao trong công việc.

2.2. Kỹ năng “mềm” (soft skills)

Có tư duy logic, sáng tạo dám nghĩ, dám làm, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao.

Có khả năng xây dựng kế hoạch và sử dụng thời gian, các nguồn lực. Biết lựa chọn những công việc cần ưu tiên và khả năng tổ chức thực hiện một cách khoa học, hiệu quả.

Sử dụng thành thạo một số phần mềm tin học ứng dụng, mạng xã hội để tương tác trực tuyến, quản trị thông tin cần thiết; có khả năng tổ chức thành thạo các sinh hoạt chuyên môn, thảo luận, thuyết phục, tôn trọng, trợ giúp, chia sẻ, chung sức với các thành viên trong và ngoài đơn vị; có năng lực tổ chức và điều hành hoạt động nhóm làm việc hiệu quả sẵn sàng hợp tác trong công việc và thiết lập các mối quan hệ công việc với đồng nghiệp và khách hàng.

Có khả năng vận dụng được kỹ năng tổng hợp trong giao tiếp như: Lắng nghe, đàm phán, đặt câu hỏi, thuyết trình, xử lý các phản hồi của khách hàng và giao tiếp qua điện thoại.

Có khả năng kết hợp giữa kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng “mềm” trong giải quyết công việc được giao đạt hiệu quả cao.

3. Chuẩn về thái độ/phẩm chất:

Sinh viên tốt nghiệp có:

  • Phẩm chất đạo đức cá nhân tốt như: Tự tin không chỉ trong công việc liên quan đến kinh tế, quản trị kinh doanh, linh hoạt trong việc tìm các giải pháp trong và ngoài chuyên môn, đương đầu với rủi ro, nhiệt tình, say mê, sáng tạo, tinh thần tự tôn, hiểu biết văn hóa và có khát vọng vươn lên để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia cao cấp.
  • Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: Trung thực, cẩn thận, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tự giác phát triển sản phẩm sáng tạo v.v…
  • Phẩm chất đạo đức xã hội như: Chấp hành các quy định của nhà nước và pháp luật, sống và làm việc có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, trân trọng các giá trị đạo đức của dân tộc, hiểu biết vai trò của ngành quản trị kinh doanh trong cộng đồng để nâng cao giá trị của cuộc sống.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Nhân viên/chuyên viên phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng hỗ trợ, giao dịch khách hàng của các công ty, tập đoàn về tài chính, chứng khoán…; Trợ lý Tổng giám đốc; Cố vấn các dự án kinh doanh đầu tư sản xuất hàng hóa thương mại dịch vụ; Giám đốc quản lý cung ứng sản xuất, giám đốc logistic; Giám đốc marketing, quản trị bán hàng tiếp thị; Giám đốc kinh doanh; trưởng, phó phòng kinh doanh;…thăng tiến trở thành Giám đốc điều hành, Giám đốc kinh doanh tại các tập đoàn, công ty; hoặc tự thành lập và điều hành công ty riêng.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn về Quản trị kinh doanh trong và ngoài nước.

Đủ trình độ và kỹ năng để học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.

Đủ năng lực đăng ký học bậc sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) của các chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành gần tại các trường trong và ngoài nước.