Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp 2020 đợt 1

1 Dec, Doc 79

1 Dec, Doc 80

1 Dec, Doc 81

1 Dec, Doc 82

1 Dec, Doc 83

1 Dec, Doc 84

1 Dec, Doc 85

1 Dec, Doc 86

1 Dec, Doc 87

1 Dec, Doc 88

1 Dec, Doc 89

1 Dec, Doc 90

1 Dec, Doc 91