Th.s Hoàng Anh Tuấn – Giảng viên hợp tác

Hoang Anh Tuan rs

Họ và tên: Thạc sỹ Hoàng Anh Tuấn

Đơn vị công tác: Trường Đại học Thương Mại

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Thạc sỹ tại Nhật Bản

Kinh nghiệm: Nhiều năm giảng dạy tại các trường ĐH danh tiếng; cố vấn của các doanh nghiệp