THÔNG BÁO: Thời khóa biểu Ngoại ngữ K19 – Học kỳ I năm học 2019 – 2020

Ban Đào tạo và CTSV xin gửi tới tân sinh viên K19 thời khóa biểu Ngoại ngữ của K19 – Học kỳ I năm học 2019 – 2020 như sau:

Lớp chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật:

LớpPhòngThứHaiBaNămSáu
NNN1201Sáng (8h -11h)ThS. Nguyễn Diệu LinhThS. Nguyễn Diệu Linh
Chiều (13h30 – 16h30)ThS. Nguyễn Diệu Linh
NNN2202Sáng (8h -11h)ThS. Nguyễn Thị Hảo
Chiều (13h30 – 16h30)ThS. Nguyễn Thị HảoThS. Nguyễn Thị Hảo
NNN3401Sáng (8h -11h)GVGV
Chiều (13h30 – 16h30)GV
NNN4401Sáng (8h -11h)Cô. Doãn Thị Hiếu
Chiều (13h30 – 16h30)ThS. Vương Đình HòaThS. Vương Đình Hòa

Lớp ngoại ngữ Nhật dành cho các chuyên ngành khác:

LớpPhòngThứHaiBaNămSáu
NNN5206Sáng (8h -11h)ThS. Nguyễn Thị HảoThầy. Trần Trung Nguyên
Chiều (13h30 – 16h30)ThS. Nguyễn Thị Hảo
NNN6206 – 404Sáng (8h -11h)
Chiều (13h30 – 16h30)GV (p.206)Cô. Doãn Thị Hiếu (p.404)GV (p.206)

Lớp chuyên ngành Hàn học:

LớpPhòngThứHaiBaNămSáu
NNH1202Sáng (8h -11h)GVThầy ParkGV
Chiều (13h30 – 16h30)
NNH2203Sáng (8h -11h)Cô LimGVThầy Park
Chiều (13h30 – 16h30)

Lớp ngoại ngữ Hàn dành cho các chuyên ngành khác):

LớpPhòngThứHaiBaNămSáu
NNH3202Sáng (8h -11h)
Chiều (13h30 – 16h30)GVThầy ParkThầy Park

Lớp ngoại ngữ Anh (cho cả chuyên ngành Anh học và các chuyên ngành khác:

LớpPhòngThứHaiBaNămSáu
NNA1204Sáng (8h -11h)
Chiều (13h30 – 16h30)Cô HàCô HàCô Hà
NNA2203Sáng (8h -11h)
Chiều (13h30 – 16h30)Cô ThảoCô ThảoCô Thảo
NNB1204Sáng (8h -11h)Cô Kim AnhCô HàCô Thảo
Chiều (13h30 – 16h30)