Thông báo: V/v tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, dịch vụ cho sinh viên trong Trường, Ban Tuyển sinh – Truyền thông – Công tác sinh viên thông báo đến các lớp về việc tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc, hồ sơ, thủ tục hành chính của sinh viên trong Trường kể từ ngày 14/12/2015 như sau:

  1. Nơi tiếp nhận: Phòng công tác sinh viên.

          Danh sách cán bộ liên hệ để giải quyết các vấn đề:

  • Trần Văn Tuyến – Trưởng Ban Tuyển sinh – Truyền thông – Công tác sinh viên 
  • Vũ Thị Phúc – Phòng Công tác sinh viên 
  1. Thời gian tiếp nhận thông tin:

+ Sáng: Từ 08h00’ đến 11h00’

+  Chiều: Từ 13h30’ đến 16h00;

  1. Thời gian trả hồ sơ:

+ Sáng: Trước 11h

+ Chiều: Trước 16h

Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định).

Địa chỉ: Phòng công tác sinh viên, Trường Đại học Nguyễn Trãi, số 36A Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Email: pctsv@ntu-hn.edu.vn

Trân trọng thông báo./.