ThS.Đào Thị Nhâm

c-nham

Thạc sỹ Đào Thị Nhâm

Nhiều năm kinh nghiệm tại các doanh nghiệp lớn. Hiện đang là giảng viên Khoa Tài chính Ngân hàng