ThS. Hà Thị Huệ

Thạc sĩ Hà Thị Huệ – Gv ngành Thiết kế đồ họa

Thạc sĩ Hà Thị Huệ  tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Nguyễn Trãi từ khi mới thành lập ngành.

Qua nhiều năm công tác tại Trường, Thạc sĩ Hà Thị Huệ đã có những đóng góp to lớn vào công tác giảng dạy và đào tạo các thế hệ sinh viên của Khoa.