ThS.NCS.Dương Ngọc Hoa – Trưởng ngành

c.hoa

Họ tên: Dương Ngọc Hoa

Chức vụ đang công tác: Phó chủ nhiệm Khoa Truyền thông – Quan hệ Công chúng

kiêm Trưởng ngành Truyền thông – Quan hệ Công chúng. 

Contact: hoadn305@gmail.com 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ