ThS.NCS.Dương Ngọc Hoa – Trưởng ngành

c.hoa

Họ tên: Dương Ngọc Hoa

Chức vụ đang công tác: Trưởng Ngành Truyền thông – Quan hệ Công chúng

Contact: hoadn305@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ