ThS.Nguyễn Thu Hương

ThS. Nguyễn Thu Hương

Chức vụ đang công tác: Trưởng bộ môn Mỹ thuật cơ sở – Khoa Mỹ thuật Ứng dụng

Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam

Hội viên Câu Lạc Bộ Họa Sĩ Trẻ

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Contact: thuhuong@ntu-hn.edu.vn

Một số tác phẩm của họa sỹ Nguyễn Thu Hương:

photo3

Tác phẩm tranh lụa “Muốn thoát ra khỏi cái bóng ấy”

photo4

Tranh lụa “Cái bóng” 

Các hoạt động tiêu biểu:

 • Tham gia triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2005
 • Triển lãm Khu Vực I –Hà Nội từ năm 2006 đến nay
 • Tham gia triển lãm tranh Lụa toàn quốc 2007
 • Tham gia triển lãm nhóm giảng viên 2008
 • Tham gia triển lãm Mỹ thuật Thủ Đô 2009,2011
 • Tham dự triển lãm tranh Lụa tại Pháp 2010
 • Tham dự triển lãm “1000 năm Thăng Long Hà Nội”- 2010
 • Triển lãm câu lạc bộ Nữ tác giả 2010 đến nay.
 • Triển lãm giao lưu Việt –Pháp 2010 tại Trung tâm Mỹ thuật đương đại -Hà nội
 • Tham gia Workshop “City in the City” tại Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam
 • Triển lãm nhóm K44 tại Vietart Centrer  42 Yết Kiêu -2011.
 • Triển lãm Asia Art  Festival  tại Hà Nội
 • “ Họa sĩ trẻ đang nghĩ gì?” – tại 16 Ngô Quyền Hà Nội 2013-2014.
 • Đồ hoạ trẻ 2013-2014 tại  Ngô Quyền – Hà Nội
 • Festival Mỹ Thuật Trẻ 2014- tại Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam
 • Triển lãm LÂY của Câu lạc bộ họa sĩ trẻ tại Hà nội- 2015
 • “Điểm đến IV- MỌC” Triển lãm Giao lưu Việt Nam-Malaysia 2015.