Ths. Trần Thị Thu Hương

Họ và tên: Trần Thị Thu Hương 

Giảng viên cơ hữu ngành Kế toán 

Ngày sinh: 28/11/1989

Trình độ: Thạc sỹ

Giảng viên Trần Thị Thu Hương từng tốt nghiệp thạc sỹ loại khá tại trường Đại học Thương Mại chuyên ngành Kế toán Tài chính (từ năm 2013-2015). Ngoài ra bà còn là học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên Đại học, Cao đẳng (năm 2015) và đã từng đảm nhận chức danh Kế toán công nợ, Kế toán bán hàng cho Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ An Phát.

Thạc sỹ Trần Thị Thu Hương bắt đầu tham gia giảng dạy tại khoa Kế toán Trường Đại học Nguyễn Trãi từ năm 2016 đến nay.