Ths. Vương Văn Khang

Họ và tên: Vương Văn Khang

Ngày sinh: 15/07/1981

Học vị: Thạc sỹ

Thạc sỹ Vương Văn Khang là một trong những giảng viên doanh nghiệp tham gia giảng dạy tại Khoa Kiến trúc – Xây dựng môi trường Trường Đại học Nguyễn Trãi từ năm 2016 đến nay.

Ông từng tốt nghiệp Thạc sỹ tại Trường Đại học Xây dựng và có thời gian làm Kiến trúc sư tại Công ty tư vấn ĐHXD (từ năm 2004-2008); Quản lý kỹ thuật tại Công ty RDC Worldwild pts Singapore (từ năm 2009-2015); Giám đốc Công ty Cổ phần Kiến trúc và Đầu tư xây dựng CK Land.