Tiến sỹ Đoàn Ngọc Tú

Họ và tên: Đoàn Ngọc Tú

Ngày sinh: 10/09/1980

Học vị: Tiến sĩ

Ông Đoàn Ngọc Tú từng nhận bằng Thạc sỹ tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Là giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Nguyễn Trãi từ năm 2010, Ông Tú vinh dự nhận được học bổng của Chính phủ Việt Nam theo đề án 322 để làm nghiên cứu sinh tại Pháp năm 2012. Ông đã  làm nghiên cứu sinh chuyên ngành Quy hoạch, thiết kế đô thị tại Đại học Toulouse Jean-Jaure, Cộng hòa Pháp.

Năm 2016, TS. Đoàn Ngọc Tú đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tại Pháp và trở về Việt Nam tiếp tục tham gia quản lý và giảng dạy tại Khoa Kiến trúc – Xây dựng môi trường Trường Đại học Nguyễn Trãi. Ông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Khoa Kiến trúc.