TS.KTS Đoàn Ngọc Tú – Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm khoa Kiến Trúc.

Giảng viên Đoàn Ngọc Tú

Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm khoa Kiến Trúc

Ngày sinh: 10/09/1980

Học vị: Tiến sĩ, Kiến trúc sư

Ông Đoàn Ngọc Tú từng nhận bằng Thạc sỹ DPEA tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – Trường đại học Kiến trúc quốc gia Toulouse. Là giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Nguyễn Trãi từ năm 2010 đến nay. Năm 2012, ông Đoàn Ngọc Tú vinh dự được nhận học bổng, làm nghiên cứu sinh chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch, Thiết kế đô thị tại Đại học Kiến trúc quốc gia Toulouse và Đại học Jean-Jaure, Cộng hòa Pháp.

Năm 2016, TS. KTS Đoàn Ngọc Tú đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tại Pháp và trở về Việt Nam tiếp tục tham gia quản lý và giảng dạy tại Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Nguyễn Trãi. Ông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Khoa Kiến trúc.