Tiến sĩ Nguyễn Phương Ngọc

Họ và tên: Nguyễn Phương Ngọc

Ngày sinh: 06/06/1986

Học vị: Tiến sỹ

Hoàn thành luận án Tiến sỹ tại Trường Đại học Kiến trúc – Xây dựng Voronezh, Tiến sỹ Nguyễn Phương Ngọc tham gia công tác giảng dạy và là Trưởng Ngành  Kỹ thuật công trình xây dựng thuộc Khoa Kiến trúc – Xây dựng môi trường, Trường Đại học Nguyễn Trãi từ năm 2016.