TS. KTS Trần Đức Khuê – Phụ trách bộ môn

Picture1

Họ và tên: Trần Đức Khuê

Sinh năm 1951

Chức vụ hiện tại: Phụ trách bộ môn Kiến trúc Công trình

Email: khue.td@ntu-hn.edu.vn

– 40 năm hành nghề và đào tạo kiến trúc sư ở Đại học Kiến trúc Hà Nội
– Huy chương vì Sự nghiệp Giáo dục, Sự nghiệp Kiến trúc, sự nghiệp Xây dựng
– Hàng trăm sinh viên tốt nghiệp Kiến trúc sư với chất lượng tốt.
  • Các giảng viên khác của khoa đều có trình độ tay nghề, thanh tra, chủ trì, thiết kế các công trình ở các văn phòng tư vấn kiến trúc, có kinh nghiệm đào tạo lâu năm, tâm huyết đào tạo …
  • Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng được mời từ những cơ sở đào tạo uy tín. Giảng viên đều được lựa chọn, đặc biệt có thành tích cao trong đào tạo