Tuần lễ định hướng K17

Kéo dài từ ngày 14/09 – 25/09/2017, Tuần lễ định hướng là hoạt động không thể thiếu với các tân sinh viên. Tại đây, các bạn được học những kiến thức bổ ích, cần thiết làm tiền đề cho những năm học sắp tới.

Lịch học cụ thể như sau: