Tuyển sinh khoá học “Chính sách tiền lương của nhà nước và xây dựng quy chế trả lương, hệ thống thang bảng lương doanh nghiệp”

Hệ thống tiền lương được xây dựng nhằm mục tiêu tăng cường khả năng thu hút, duy trì ổn định đội ngũ nhân sự, nâng cao mức độ hài lòng, gắn bó của nhân viên, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý và thực hiện tốt chính sách tiền lương theo quy định của Nhà nước. Để hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân xây dựng hệ thống tiền lương của đơn vị có hiệu quả và đúng quy định của Nhà nước, Trường Đại học Nguyễn Trãi tổ chức khoá học “Chính sách tiền lương của nhà nước và xây dựng quy chế trả lương, hệ thống thang bảng lương doanh nghiệp” như sau:

1. Đối tượng: Lãnh đạo, Trưởng phòng Nhân sự, kế toán, người làm công tác tiền lương, định mức lao động.

2. Giảng viên:
Chuyên gia Vụ Lao động – Tiền lương và Giảng viên Trường Đại học Lao động – Xã hội.

3. Nội dung
:

Phần 1: Chính sách tiền lương của nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp

– Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương; Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày hướng dẫn Nghị định 49/2013/NĐ-CP về hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

– Nghị định 50/2013/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chỉnh phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước; Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định 50/2013/NĐ-CP.

– Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định 51/2013/NĐ-CP.

Phần 2: Xây dựng quy chế và hệ thống thang, bảng lương

– Khảo sát và phân tích công việc

– Lựa chọn yếu tố và xây dựng hệ thống đánh giá công việc

– Thiết kế cấu trúc phân hạng (phân nhóm) chức danh 

– Phương pháp, quy trình xây dựng thang, bảng lương 

– Phương pháp, quy trình xây dựng quy chế trả lương  và soạn thảo quy chế trả lương 

– Xây dựng hệ thống tiêu chí và quy định đánh giá thành tích nhân viên 

– Tư vấn và giải đáp thắc mắc

4. Thời gian, địa điểm:
01 ngày Chủ nhật (23/8/2015). Khai giảng 7h30 ngày 23/8/2015, tại Trường Đại học Nguyễn Trãi, tầng 9 – Tòa nhà LADECO, số 266 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

5. Kinh phí: 500.000 đồng/học viên (đã bao gồm học phí, tài liệu và giải khát giữa giờ). Các đơn vị chuyển khoản theo địa chỉ: Trường Đại học Nguyễn Trãi, số tài khoản 144.020101.5450 tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Bắc Hà Nội, hoặc thanh toán bằng tiền mặt vào ngày khai giảng.

6. Đăng ký: Qua điện thoại hoặc email trước ngày 22/8/2015 theo số điện thoại (04) 37481896/0912.126.663 (gặp chị Nguyễn Huyền Trang); email: trang.nh@ntu-hn.edu.vn.