𝐊𝐡𝐚́𝐦 𝐩𝐡𝐚́ 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐝𝐚̣𝐲 đ𝐨̣̂𝐜 đ𝐚́𝐨 𝐦𝐨̂𝐧 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐦𝐞̂̀𝐦: 𝐓𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧

28/06/2023
Đổi mới và sáng tạo phương pháp giảng dạy bộ môn Kỹ năng mềm, tập trung vào trải nghiệm và thực hành là nét độc đáo tạo hứng thú học tập cho sinh viên. Giảng viên không chỉ truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm trên lớp, mà còn tạo ra các bài tập thực hành cá nhân và nhóm, sinh viên được khuyến khích vượt qua bản thân, chấp nhận sự khác biệt và thực hiện các nhiệm vụ thực tế.
Sinh viên được thể hiện sự sáng tạo và cá tính qua môn học
Chia sẻ về phương pháp giảng dạy môn kỹ năng mềm tại Trường Đại học Nguyễn Trãi, Th.S Phạm Văn Minh – Phó Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh chia sẻ: “Đã là kỹ năng thì phải học thông qua trải nghiệm, trên lớp các thầy cô chỉ trao đổi về kiến thức, kinh nghiệm và cùng thảo luận đưa ra bài học, còn để những cái đó “ngấm vào máu” của sinh viên thì bắt buộc phải trải nghiệm thực hành.
Thầy cô trao đổi kiến thức, sinh viên trải nghiệm và tự rút ra những bài học bổ ích
Sinh viên sẽ được triển khai các bài tập thực hành cá nhân và nhóm mà các giảng viên đưa ra, phải trải nghiệm để rút ra bài học. Trong những bài học đó, có bài học vượt qua bản thân, bài học về chấp nhận sự khác biệt, bài học về sự hy sinh…những cái đó không thể học được trên giảng đường”.
Sinh viên hào hứng với phương pháp giảng dạy đổi mới sáng tạo
Môn học “Kỹ năng định hướng và phát triển bản thân” giúp sinh viên tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng trong cuộc sống, như “Tôi là ai?”, “Tôi có điểm mạnh gì nổi bật và khác biệt?”, “Tôi muốn trở thành người như thế nào trong tương lai?”, “Nghề nghiệp phù hợp với tôi là gì?”, “Tôi muốn đạt được thành công như thế nào?”. Sinh viên sẽ thực hành kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch và giao tiếp để rèn luyện và ứng dụng những kỹ năng này trong cuộc sống.
Một số hình ảnh tiết học: