Ấn phẩm tham gia cuộc thi thiết kế Busan

Thiết kế logo Habeco

Thiết kế báo giấy bọc bánh mỳ

Thiết kế logo bệnh viện Bạch Mai

 

Minh họa truyện Dế mèn phưu lưu ký

Minh họa truyện Dế mèn phưu lưu ký 2

Thiết kế sự kiện nhạc Jazz

Thiết kế tuyên truyền tác hại thuốc lá

Thiết kế tem thư Việt Nam

Thiết kế phụ kiện xe đạp

Thiết kế trung tâm Thanh thiếu niên Hà Nội

Thiết kế trung tâm Thanh thiếu niên Hà Nội 2

Thiết kế trung tâm Thanh thiếu niên Hà Nội 3

Thiết kế trung tâm Thanh thiếu niên Hà Nội 4