Bổ nhiệm nhiều chức vụ mới cho Khối Kinh doanh NTU

08/03/2022

Chiều ngày 26/01/2016, TS.Nguyễn Thanh Tùng – Tổng Giám đốc điều hành Trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU) đã trực tiếp đến làm việc và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với Khối Kinh doanh NTU.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/2/2016.

quyet-dinh-bo-nhiem2

Tổng Giám đốc trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bình giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Dịch vụ khách hàng (Customer Service), Khối Kinh doanh

quyet-dinh-bo-nhiem1

Tổng Giám đốc trao quyết định bổ nhiệm bà Lục Thị Mỹ Quyên giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Dịch vụ khách hàng (Customer Service), Khối Kinh doanh

quyet-dinh-bo-nhiem

Tổng Giám đốc trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hằng giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Phát triển khách hàng (CD – Customer Development), Khối Kinh doanh

quyet-dinh-bo-nhiem3

Tổng Giám đốc trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Nhật Diệu giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh doanh Cao đẳng nghề thuộc Khối Kinh doanh NTU

quyet-dinh-bo-nhiem4

Chúc các tân Trưởng phòng, tân Phó Trưởng phòng Khối Kinh doanh NTU đảm nhận thật tốt cương vị được Nhà trường tin cậy giao phó

quyet-dinh-bo-nhiem5

Tập thể khối Kinh doanh NTU chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Giám đốc

 

NTU