CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Ngành đào tạo: Quan hệ công chúng                                             Thời gian đào tạo: 04 năm

Trình độ đào tạo                : Đại học                                                             Bằng tốt nghiệp: Cử nhân

 

  1. Chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng
Stt Môn học Số tín chỉ   Stt Môn học Số tín chỉ
  Kiến thức giáo dục đại cương 37     Kiến thức chuyên ngành 59
  Lý luận chính trị 10     Bắt buộc:  
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin 5   18 Quan hệ công chúng đại cương 4
1.1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- LêNin I 2   19 QHCC ứng dụng I (QHCC doanh nghiệp) 4
1.2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- LêNin II 3   20 Tổ chức sự kiện 4
2 Đường lối cách mạng Việt Nam 3   21 Công cụ Quan hệ công chúng I 4
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2   22 Công cụ Quan hệ công chúng II 4
4 Ngoại ngữ 16   23 Quản lý khủng hoảng 4
  Khoa học tự nhiên     24 Quản trị thương hiệu 4
5 Tin học đại cương 3   25 QHCC ứng dụng II 4
  Khoa học xã hội và nhân văn 8   26 Quảng cáo đại cương 4
  Bắt buộc:     27 Nghiên cứu đánh giá QHCC 4
6 Xã hội học đại cương 2   28 Các chuyên đề QHCC 4
7 Logic đại cương 2     Tự chọn (5 trong 10 môn) 15
  Tự chọn (Chọn 2 trong 4)     29 Thiết kế trình bày QHCC 3
8 Truyền thông và phát triển 2   30 Nghệ thuật nói trước công chúng 3
9 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2   31 Truyền thông tiếp thị tích hợp 3
10 Lịch sử văn minh thế giới 2   32 Chiến lược chiến thuật QHCC 3
11 Truyền thông quốc tế 2   33 QHCC với quảng cáo 3
  Giáo dục thể chất 5   34 Công cụ QHCC III 3
  Giáo dục quốc phòng – an ninh 11   35 Truyền thông môi trường 3
  Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 80   36 Kỹ năng giao tiếp – đàm phán 3
  Kiến thức cơ sở ngành 21   37 PR nội bộ 3
  Bắt buộc:     38 Truyền thông và toàn cầu hóa 3
12 Lý thuyết truyền thông 4     Thực tập khóa luận hoặc thi tốt nghiệp 18
13 Các phương tiện báo chí truyền thông 4   39 Thực tập tốt nghiệp 8
14 Marketing và tâm lý công chúng 4   40 Thi tốt nghiệp 10
15 Ngôn ngữ truyền thông 3   41 Khóa luận tốt nghiệp 10
16 Pháp luật và đạo đức truyền thông 3     Tổng số tín chỉ 135
17 Kinh tế truyền thông 3        

2.Học chương trình này các em sẽ có những kiến thức, kỹ năng gì ?

2.1. Chuẩn về kiến thức

Quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng cùng với sự qqchuyên môn hóa, phân công lao động ở Việt Nam đang đặt ra nhu cầu cấp thiết đối với phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là yêu cầu đào tạo và phát triển một đội ngũ lao động trẻ có kiến thức và hiểu biết vững vàng về lĩnh vực QHCC, có khả năng xử lý thông tin, khả năng ngoại ngữ cũng như được trang bị các kỹ năng về QHCC chuyên nghiệp để có thể đảm đương một cách hiệu quả các vị trí mà xã hội đặt ra trong quá trình hội nhập.

Đứng trước yêu cầu đó, chương trình đào tạo cử nhân ngành QHCC được thiết kế theo mô hình ngành chính phụ, trong đó ngành chính QHCC nhằm cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức cơ bản và có hệ thống, bài bản về lĩnh vực quan hệ công chúng. Cử nhân ngành QHCC sẽ được trang bị kiến thức liên ngành và mối liên hệ giữa bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội với ngành QHCC. Sinh viên tốt nghiệp ngành QHCC trường ĐH Nguyễn Trãi còn được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về QHCC và các kỹ năng hành nghề QHCC, các tri thức về truyền thông, các phương tiện truyền thông và cách sử dụng các phương tiện này trong hoạt động QHCC.

2.2. Chuẩn về kỹ năng

Về kỹ năng, cử nhân ngành QHCC sẽ có kỹ năng xây dựng, duy trì phát triển quan hệ giữa tổ chức với các nhóm công chúng; tổ chức và lập các kế hoạch truyền thông, quản lý khủng hoảng; kỹ năng viết, biên tập và xuất bản các thông cáo báo chí, các sản phẩm truyền thông khác dưới các loại hình in ấn phát thanh, truyền hình, mạng điện tử và kỹ năng quan hệ với báo chí; có kỹ năng quản lý và tư vấn xây dựng chiến lược QHCC; có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình; có kỹ năng đánh giá hiệu quả các hoạt động QHCC.

Chương trình đào tạo ngành QHCC cũng sẽ chú trọng nâng cao năng lực sinh viên về khả năng tư duy chiến lược và tiếp thu kiến thức mới, cập nhật; có khả năng sáng tạo, năng động và dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc khác nhau; có khả năng giao tiếp, tháo vát và làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Cử nhân ngành QHCC cũng sẽ được rèn luyện về tác phong làm việc, thái độ đúng đắn đối với ngành học cũng như việc rèn luyện những kỹ năng phục vụ cho hoạt động chuyên môn trong tương lai cũng như có thái độ đúng đắn về QHCC và nguyên tắc hành nghề QHCC.

Đồng thời với kinh nghiệm và thế mạnh về đào tạo ngoại ngữ, tin học, giao tiếp truyền thông của Đại học Nguyễn Trãi, ngành phụ Ngoại ngữ và truyền thông đại chúng sẽ rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp để giúp họ sau khi tốt nghiệp có thể chủ động sử dụng tốt ngoại ngữ trong các vị trí công tác thực tế.

3. Sau khi tốt nghiệp các em làm việc được ở những đâu ?

Những vị trí mà các cử nhân QHCC có thể đảm nhận khá đa dạng, bao gồm: vị trí cán bộ tác nghiệp, xây dựng chính sách PR, tiến hành Tổ chức sự kiện… tại các phòng PR (quan hệ công chúng) của các cơ quan doanh nghiệp; vị trí nhà truyền thông làm việc tại các tổ chức Truyền thông, báo, đài; hoặc cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy tại các cơ quan nghiên cứu, các trường Đại học và Cao đẳng.