Đảng bộ Trường Đại học Nguyễn Trãi tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng, giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và công bố quyết định bổ sung kiện toàn nhân sự BCH Đảng bộ Trường

20/04/2023

Chiều ngày 19/4/2023, Đảng bộ Trường Đại học Nguyễn Trãi đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường và kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ Trường giai đoạn tiếp theo, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Văn Phúc- Đảng ủy viên, Phó bí thư chi bộ 1, phụ trách công tác Đảng, Đoàn thể Trường Đại học Nguyễn Trãi đã trình bày báo cáo tại Hội nghị

Cuộc họp có sự tham dự của TS. Nguyễn Tiến Luận, Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí nguyên ủy viên BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025,  Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí cấp ủy các chi bộ trực thuộc, Đại diện lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên và Cơ quan truyền thông của Trường dự và đưa tin.

TS. Nguyễn Tiến Luận-Hiệu trưởng nhà Trường phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Đồng chí Lê Văn Phúc- Đảng ủy viên, Phó bí thư chi bộ 1, phụ trách công tác Đảng, Đoàn thể Trường Đại học Nguyễn Trãi đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng trong nửa nhiệm kỳ qua và phương hướng, giải pháp nửa nhiệm kỳ tiếp theo của Đảng bộ nhà Trường .

Báo cáo của BCH Đảng bộ đã nêu rõ kết quả công tác Đảng bộ Trường nửa nhiệm kỳ qua, được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao Đẳng Hà Nội công nhận Đảng bộ Trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời nghiêm túc nhìn nhận đánh giá những tồn tại, hạn chế, để ra phương hướng, giải pháp nhiệm vụ trong tâm của Đảng bộ trong nửa nhiệm kỳ còn lại, nhằm thực hiện tốt Nghị Quyết Đại hội Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tăng cường chất lượng công tác Đảng bộ, bám sát chủ trương Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên, cụ thể hóa mục tiêu nhiệm vụ nhà Trường, trong đó đẩy mạnh, nâng cao số lượng và chất lượng công tác phát triển Đảng trong cán bộ, giảng viên, nhân viên đặc biệt trong sinh viên nhà Trường, phấn đấu cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ Trường có quy mô số lượng đảng viên 130 đồng chí.

Các đồng chí trong BCH, Cấp ủy trực thuộc tham gia đóng góp ý kiến: Đồng tình, công tác chuẩn bị hội nghị chu đáo, thống nhất cao phương hướng giải pháp trong thời gian tới

Phát biểu đóng góp cho Đảng ủy,TS. Nguyễn Tiến Luận-Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận và mong muốn  sự tham gia đóng góp tích cực, thường xuyên của các Đảng viên trong hoạt động chuyên môn, cũng như hoạt động phong trào xây dựng Đảng bộ lớn mạnh, thương hiệu NTU, Trường Đại học Nguyễn Trãi phát triển mạnh trong thời gian tới.

Sau phần Sơ kết,  Đồng chí Nguyễn Sáu Quyền Phó bí thứ Đảng ủy Trường, được sự ủy quyền của BTV Đảng ủy Khối đã công bố quyết định kiện toàn bổ sung BCH Đảng bộ Trường:

*Quyết định chỉ định Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nguyễn Trãi (Nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 2 đồng chí là: Đồng chí Lê Văn Phúc và đồng chí Hoàng Thị Kim Oanh.

*Quyết định chuẩn y đồng chí Lê Văn Phúc, Đảng ủy viên, Phó bí thư chi bộ 1, phụ trách công tác Đảng, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Nguyễn Trãi (Nhiệm kỳ 2020-2025).

Tại Hội nghị sơ kết,  BCH Đảng bộ Trường Đại học Nguyễn Trãi trân trọng tổ chức lễ chia tay các đồng chí trong cấp ủy (Nhiệm kỳ 2020-2025) : Đ/C Trần Thị Lan, Nguyên bí thư Đảng ủy Trường và Đ/c Trần Thị Hoài, Nguyên Ủy viên BCH, Chánh Văn phòng Đảng ủy Trường.

Các Đồng chí trong toàn Đảng ủy dự hội nghị với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả tích cực

Cuộc họp đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, trang trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đây là một hoạt động quan trọng giúp cho Đảng ủy Trường xác định, nhận rõ những việc nhiệm vụ trọng tâm cần đạt được, tăng cường sự đoàn kết và tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng và phát triển Đảng, đẩy mạnh các hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường Đại học Nguyễn Trãi (2008-2023) ./.

Ban Truyền thông – NTU (Thực hiện)