Giải đáp ý kiến sinh viên

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, dịch vụ cho sinh viên trong Trường, Ban Tuyển sinh – Truyền thông – Sinh viên & Việc làm thông báo đến các lớp về việc tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc, hồ sơ, thủ tục hành chính của sinh viên trong Trường kể từ ngày 14/12/2015 như sau:

Nơi tiếp nhận: Phòng công tác sinh viên.

Danh sách cán bộ liên hệ để giải quyết các vấn đề:

Trần Văn Tuyến – Trưởng Ban Tuyển sinh – Truyền thông – Công tác sinh viên

Vũ Thị Phúc – Phòng Công tác sinh viên

Email: pctsv@ntu-hn.edu.vn