Kết quả vòng 1, chủ đề vòng 2 cuộc thi “Hùng biện tiếng Hàn”

08/03/2022

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-ĐHNT của Trường về cuộc thi “Sinh viên tài năng NTU 2022”, Khoa Quốc tế thông báo về kết quả thi vòng 1 và chủ đề thi vòng 2 cuộc thi “Hùng biện tiếng Hàn” của ngành Quốc tế học, chuyên ngành Hàn Quốc học như sau:

Sinh viên tham gia cuộc thi Hùng biện

I. Kết quả thi vòng 1

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp SĐT Điểm
1 1954021040 Nguyễn Lan Anh K19QTH-HH2 0398984203 92.33
2 1954021032 Nguyễn Thị Thu Trang K19QTH-HH2 0392837375 89.33
3 2010300005 Nguyễn Thị Linh Chi K20QTH 0977059312 85.00
4 1954021018 Nguyễn Thị Hạnh K19QTH-HH1 0364228667 83.00
5 1954021017 Đỗ Nguyễn Minh Cúc K19QTH-HH1 0385529517 82.00
6 1853121028 Nguyễn Thị Duyên K18QTH 0359043001 80.00
7 1853121015 Nguyễn Thị Vân K18QTH 0988942305 79.67
8 1853121025 Vũ Thị Hồng Hạnh K18QTH 0393511494 78.33
9 1954021033 Nguyễn Thị Hồng K19QTH-HH2 0972907714 78.00
10 1954021003 Lại Thanh Thủy K19QTH-HH1 0367652259 76.33
11 2010300008 Đàm Thị Hương Giang K20QTH 0354827725 72.33

II. Danh sách sinh viên vào vòng 2

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp SĐT
1 1954021040 Nguyễn Lan Anh K19QTH-HH2 0398984203
2 1954021032 Nguyễn Thị Thu Trang K19QTH-HH2 0392837375
3 2010300005 Nguyễn Thị Linh Chi K20QTH 0977059312
4 1954021018 Nguyễn Thị Hạnh K19QTH-HH1 0364228667
5 1954021017 Đỗ Nguyễn Minh Cúc K19QTH-HH1 0385529517
6 1853121028 Nguyễn Thị Duyên K18QTH 0359043001

Sinh viên tham gia cuộc thi Hùng biện

III. Chủ đề thi vòng 2

*Chủ đề: “Tiếng Hàn với văn hóa đại chúng Hàn Quốc” – 한국어와 한국대중문화

  • Phần 1: Thí sinh hùng biện với chủ đề trên trong tối đa 10 phút
  • Phần 2: Trả lời câu hỏi của BGK. Thí sinh sẽ trả lời câu hỏi do giáo viên đặt ra

*Tiêu chí chấm thi:

  • Nội dung rõ ràng, rành mạch             (25 điểm)
  • Độ chính xác của ngữ pháp               (25 điểm)
  • Độ phong phú của từ vựng                (25 điểm)
  • Phát âm, phong thái                          (25 điểm)

?Thời gian: Dự kiến 8/3- 16/3/ 2022 (Do biến động dịch covid nên Khoa sẽ thông báo cập nhật thời gian sau)