Lễ Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế

08/03/2022

Nhằm đánh giá kết quả học tập, nghiên cứu của học viên, ngày 27/3/2021, trường Đại học Nguyễn Trãi tổ chức lễ Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ cho các học viên lớp cao học Quản lý kinh tế.

Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ Quản Lý Kinh Tế gồm có PGS.TS Nguyễn Hữu Huệ, TS. Trịnh Thanh Bình, PGS.TS Lê Hùng Sơn, PGS.TS Phan Kim Chiến và TS. Nguyễn Quang Vĩnh.

Trong thời gian học tập từ lý thuyết đến thực tế công tác, các học viên học cao học ngành Quản lý kinh tế tại Trường Đại học Nguyễn Trãi đã đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ, hoàn thiện nội dung đề tài Luận văn tốt nghiệp và có sự chuẩn bị chu đáo cho buổi bảo vệ. Các luận văn đã nghiên cứu, đánh giá công  tác đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp, quản lý ngân sách nhà nước tại địa phương, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng,…

Tại buổi bảo vệ, các học viên lần lượt báo cáo tóm tắt nội dung luận văn của mình, các đề tài nghiên cứu khoa học của các học viên được hội đồng đánh giá có tính ứng dụng và sát với thực tế hiện nay, phù hợp với chuyên ngành Quản lý kinh tế. Hội đồng đánh giá tiến hành thảo luận, phản biện và đóng góp ý kiến cho từng bài báo cáo. Các đề tài đều được hội đồng đánh giá có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về nội dung cũng như hình thức để hoàn thiện hơn cho các luận văn. Bên cạnh đó, các thành viên của các Hội đồng đã đưa ra nhiều câu hỏi nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của các học viên. Buổi bảo vệ của các Học viên cao học đều có sự cổ vũ, động viên của các đồng nghiệp và người thân…

Luận văn tốt nghiệp thể hiện những nỗ lực nghiên cứu và học tập, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên.  Công tác đào tạo Sau đại học giữ một vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Trường Đại học Nguyễn Trãi. Đồng thời, khẳng định được khả năng, uy tín, trách nhiệm của Nhà trường trong việc đào tạo nhân lực chất lượng cho xã hội phát triển như hiện nay.

Một số hình ảnh buổi lễ:

TS. Trịnh Thanh Bình nhận xét phần trình bày của các học viên

Học viên trình bày luận văn tại buổi lễ bảo vệ

Hội đồng bảo vệ góp ý về nội dung, hình thức của đề tài

Học viên cao học tại buổi lễ bảo vệ luận văn

Học viên cao học Quản lý kinh tế tại buổi lễ bảo vệ luận văn

Học viên cao học Quản lý kinh tế tại buổi lễ bảo vệ luận văn

Học viên cao học Quản lý kinh tế tại buổi lễ bảo vệ luận văn

Đại diện học viên phát biểu cảm ơn

Các học viên chụp ảnh lưu niệm cùng hội đồng bảo vệ luận văn