Sinh viên Quản trị kinh doanh trải nghiệm thực tế doanh nghiệp cùng “MISA STUDY TOUR”

08/03/2022

Vừa qua, sinh viên K15 QTKD đã có buổi trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp Misa khi tham gia chương trình “MISA STUDY TOUR”. Tại đây, các bạn sinh viên có cơ hội thăm quan văn phòng làm việc chuyên nghiệp của Công ty Cổ phần Misa, tìm hiểu các công việc liên quan tới ngành học và được các chuyên gia chia sẻ kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng hiệu quả.

Thực tế cho thấy, trong quá trình học sinh viên ít có cơ hội tiếp cận với môi trường làm việc, vì thế khi ra trường họ hoàn toàn bị “cô lập” với công việc và đồng nghiệp. Do đó, nếu các bạn sinh viên được trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp ngay khi ngồi trên ghế nhà trường sẽ là tiền đề tốt cho sự nghiệp trong tương lai, “MISA STUDY TOUR” là một trong những chương trình trải nghiệm để nâng cao kỹ năng làm việc khi ra trường do Công ty Cổ phần Misa tổ chức.

Khi tham gia chương trình, các bạn sinh viên K15 QTKD có cơ hội tiếp cận với không gian làm việc chuyên nghiệp, tìm hiểu các vị trí tuyển dụng phù hợp với ngành học. Bên cạnh đó, những kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng hiệu quả cũng được các chuyên gia Misa chia sẻ cặn kẽ. Đặc biệt, Misa dành nhiều cơ hội cho các bạn sinh viên có năng lực, đam mê được trở thành nhân viên thực tập chính thức tại Công ty.