Thông báo Diễn đàn NTU Forum

08/03/2022

Diễn giả: GS. TSKH. Trần Văn Nhung – Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước.

Thời gian: 9h-11h ngày 02/07/2020
Địa điểm: Hội trường tầng 4, số 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội.
Chủ đề: Thầy trò NTU với xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa giáo dục trong kỷ nguyên 4.0.