Thông báo lịch học kỳ 2 khóa K18 năm học 2018-2019

08/03/2022

Trường Đại học Nguyễn Trãi thông báo thời khóa biểu Kỳ 2 của các lớp Khóa K18 năm học 2018 – 2019.

Lịch học của sinh viên K18 bắt đầu từ ngày 17/12/2018.

Xem thời khóa biểu tại đây:

Lưu ý: Sinh viên đi học đúng giờ, phòng Đào tạo sẽ đi kiểm tra và điểm danh sĩ số các lớp. Sinh viên vắng trên tổng 20% số buổi không được thi.